For non-Vietnamese users, please visit   www.gleader.org   for English. ______________


THỬ THÁCH TIẾNG 
ANH LÃNH ĐẠO TOÀN 
CẦU VIỆT NAM

2020 GLEC VietnamGLEC Quy trình đăng ký


Video của Các mục tiêu phát triển bền vững Liên Hiệp 
Quốc cho những người 
tham gia GLEC Vietnam Tổng thư ký LHQ thứ 9

 António Guterres 
Kênh YouTube 'Cuộc đối thoại giữa 

các thế hệ của SDG' được trích từ LHQ