Global Leadership English Challenge Vietnam
Học bổng và phần thưởng dành cho người chiến thắng
Hệ thống giải thưởng GLEC Viet Nam 2020
※ Số lượng giải thưởng trên mỗi track có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng ứng viên.

Giấy chứng nhận


  • Tất cả những ứng viên vượt qua vòng loại đều nhận được giấy chứng nhận đậu vòng loại (cấp phát online)
  • Tất cả những người chiến thắng đều nhận được giấy khen.
GLEC Viet Nam
Phần thưởng dành cho người chiến thắng cuối cùng

Học sinh tiểu học


Phân loại

Hình thức

Học bổng và đặc quyền tham 

gia các chương trình sau:

Thi viết luận

Thi nói

Thi viết luận

Thi nói

Giải thưởng lớn nhất

1 Giải


100%  học bổng phí tham gia Diễn đàn học thuật về LHQ và vé máy bay đi Seoul

Giải đặc biệt

2 Giải

2 Giải

100%  học bổng tham gia Diễn đàn học thuật về LHQ  (không bao gồm vé máy bay)

Giải xuất sắc

2 Giải

2 Giải

50%  học bổng tham gia Diễn đàn học thuật về LHQ  (không bao gồm vé máy bay)

Giải ưu tú

2 Giải

2 Giải

Có đủ khả năng tham gia Diễn đàn học thuật về LHQ &Thẻ quà tặng nhà sách  (USD 170)

Giải khuyến khích

6 Giải

 6 Giải

Thẻ quà tặng nhà sách   (USD 40)

Tổng số giải thưởng

25 Giải (thi viết lun 12 Giải, thi nói 12 Giải Toàn diện 1 Giải)Học sinh THCS


Phân loại

Hình thức

Học bổng và đặc quyền tham 

gia các chương trình sau:

Thi viết luận

Thi nói

Thi viết luận

Thi nói

Giải thưởng lớn nhất

1 Giải

100%  học bổng tham gia Chương trình đào tạo trụ sở LHQ & Hội nghị MUN Đại học Yale ở Mỹ (không bao gồm vé máy bay)

Giải đặc biệt

3 Giải

2 Giải

50%  học bổng tham gia Chương trình đào tạo trụ sở LHQ & Hội nghị MUN Đại học Yale ở Mỹ (không bao gồm chuyến bay)

Giải xuất sắc

3 Giải

2 Giải

50%  học bổng tham gia Chương trình đào tạo trụ sở LHQ & Hội nghị WFUN MUN ở Mỹ (không bao gồm vé máy bay) 

Giải ưu tú

2 Giải

 2 Giải

100%  học bổng tham gia Hội nghị MUN Đại học Yale tại Hàn Quốc (không bao gồm vé máy bay)

Giải khuyến khích

6 Giải

6 Giải

Thẻ quà tặng nhà sách  (USD 40)

Tổng số giải thưởng

27 Giải (thi viết lun 14 Giải, thi nói 12 Giải Toàn diện 1 Giải)
Học sinh THPT


Phân loại

Hình thức

Học bổng và đặc quyền tham 

gia các chương trình sau:

Thi viết luận

Thi nói

Thi viết luận

Thi nói

Giải thưởng lớn nhất

1 Giải

100%  học bổng tham gia Chương trình đào tạo trụ sở LHQ &Hội nghị MUN Đại học Yale ở Mỹ  (không bao gồm chuyến bay)

Giải đặc biệt

3 Giải

2 Giải

50%  học bổng tham gia Chương trình đào tạo trụ sở LHQ & Hội nghị MUN Đại học Yale ở Mỹ (không bao gồm vé máy bay)

Giải xuất sắc

3 Giải

2 Giải

50%  học bổng tham gia Chương trình đào tạo trụ sở LHQ & Hội nghị WFUN MUN ở Mỹ  (không bao gồm vé bay)

Giải ưu tú

2 Giải

2 Giải

100%  học bổng tham gia Hội nghị MUN của Đại học Yale tại Hàn Quốc và vé máy bay đi Seoul

Giải khuyến khích

6 Giải

6 Giải

Thẻ quà tặng nhà sách (USD 40)

Tổng số giải thưởng

27 Giải (thi viết lun 14 Giải, thi nói 12 Giải Toàn diện 1 Giải)Sinh viên cao đẳng, đại học, và Sau Đại học


Phân loại

Hình thức

Học bổng và đặc quyền tham 

gia các chương trình sau:

Thi viết luận

Thi nói

Thi viết luận

Thi nói

Giải thưởng lớn nhất

2 Giải

100%  học bổng tham gia Chương trình đào tạo trụ sở LHQ & Hội nghị MUN của Đại học Yale ở Mỹ như là Chương trình thực tập (không bao gồm vé máy bay)

Giải đặc biệt

2 Giải

2 Giải

50%  học bổng tham gia Chương trình đào tạo trụ sở LHQ & Hội nghị MUN của Đại học Yale ở Mỹ như là Chương trình thực tập (không bao gồm vé máy bay)

Giải xuất sắc

2 Giải

2 Giải

50%  học bổng tham gia Chương trình đào tạo trụ sở LHQ & Hội nghị WFUN MUN tại Mỹ như là Chương trình thực tập  (không bao gồm vé máy bay)

Giải ưu tú

3 Giải

2 Giải

100%  học bổng tham gia Diễn đàn học thuật về Liên hợp quốc (không bao gồm vé máy bay)

Giải khuyến khích

6 Giải

6 Giải

Thẻ quà tặng nhà sách  ($ 40)

Tổng số giải thưởng

27 Giải (thi viết lun 13 Giải, thi nói 12 Giải Toàn diện 2 Giải)
Tổ Chức


Phân loại

Giải thưởng
Học bổng
Giải thưởng tổ chức
4 Giải

Giải thưởng trị giá  USD 400 / Giải


Hip hi Hope to the Future h tr các Mc tiêu phát trin bn vng