Global Leadership English Challenge Vietnam
Track Trung học cơ sở  

 Track Trung học cơ sở 

※ Phần thi viết 500 ~ 700 từ, phần thi nói 4 phút.
※ Riêng hình thức thi Nói, chủ đề ở vòng loại và vòng chung kết giống nhau.
※ Chi tiết cách thức tiến hành từng vòng thi vui lòng tham khảo tại “mục đăng ký”.

#Bài thi nói (Speech)

Chủ đề (Topic)

Ở hầu hết các nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, phụ nữ không thể nhận được một nền giáo dục đúng nghĩa. Ở châu Phi cận Sahara, Châu Đại Dương và Tây Á, các bé gái vẫn gặp phải rào cản khi vào học ở cả trường tiểu học và trung học. Khiếm khuyết trong giáo dục làm cho phụ nữ hạn chế trong việc phát triển các kỹ năng,  các cơ hội trong thị trường lao động dẫn đến hạn chế trong thu nhập. Xã hội sẽ cải thiện như thế nào nếu mọi người đều nhận được cơ hội bình đẳng trong giáo dục? Sử dụng lý do cụ thể và chi tiết trong câu trả lời của bạn. 

In most parts of the world, especially in developing countries, women are not able to receive a proper education. In sub-Saharan Africa, Oceania and Western Asia, girls still face barriers to entering both primary and secondary schools. Disadvantages in education translated into a lack of time to develop skills and limited opportunities in the labor market and has led to women earning less. How would society improve if everyone received equal opportunity in education? Use specific reasons and details in your answer.

#Phần thi viết luận (Essay)


Chủ đề (Topic)
Sự khác biệt về cơ hội giáo dục giữa nông thôn và thành thị là một vấn đề đang gia tăng ở các nước đang phát triển và mâu thuẫn với cam kết của Liên Hợp Quốc về việc "không để ai bị bỏ lại phía sau". Theo một nghiên cứu SDG của Liên Hợp Quốc, hiện tại khoảng 85% các quốc gia đã báo cáo tỷ lệ bỏ học ở các trường tiểu học và trung học ở khu vực nông thôn cao hơn so với khu vực thành thị. Vấn đề gì có thể phát sinh nếu người dân nông thôn có ít cơ hội giáo dục? Hãy sử dụng lý do cụ thể và chi tiết trong câu trả lời của bạn. 
Differences in educational opportunities between rural and urban areas are an increasing problem in developing countries, and are in conflict with the UN’s pledge on “leaving no-one behind”. According to a UN SDG study, currently, about 85% of countries reported higher drop-out rates for primary and secondary schools in rural areas compared to urban areas. What problems may arise if rural people have fewer educational opportunities? Use specific reasons and details in your answer.


Hiệp hội Hope to the Future hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững.