Global Leadership English Challenge Vietnam
Track Tiểu học

Track Tiểu học

※ Phần thi viết 500 ~ 700 từ, phần thi nói 4 phút.
※ Riêng hình thức thi Nói, chủ đề ở vòng loại và vòng chung kết giống nhau.
※ Chi tiết cách thức tiến hành từng vòng thi vui lòng tham khảo tại “mục đăng ký”.

# Phần thi nói (Speech)


Chủ đề (Topic)

Gần 800 triệu người trên thế giới không có đủ thực phẩm để đảm bảo một cuộc sống năng động, lành mạnh. Đại đa số người bị đói trên thế giới sống ở các nước đang phát triển, nơi có 12,9% dân số bị suy dinh dưỡng. Thật không may, điều này là lí do dẫn đến gần một nửa số cái chết (45%) từ 5 triệu đến 31 triệu trẻ em mỗi năm. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực của cộng đồng quốc tế, tuy nhiên số người chết ở Tây Á vẫn đang gia tăng. Bạn có thể làm gì để giúp giải quyết vấn đề này? Hãy sử dụng lý do cụ thể và chi tiết trong câu trả lời của bạn. 

Nearly 800 million people in the world do not have enough food to lead a healthy active life. The vast majority of the world's hungry people live in developing countries, where 12.9 percent of the population is undernourished. Unfortunately, this has led to poor nutrition which causes nearly half (45%) of deaths in children under five - 3.1 million children each year. Despite many efforts by the international community, the number of deaths is increasing in Western Asia. What can you do to help solve this issue? Use specific reasons and details in your answer.

#Phần thi viết luận (Essay)

Chủ đề  (Topic)

Ở các nước đang phát triển cứ 10 người thì có 1 người vẫn sống trong nghèo đói mặc dù đã có nhiều nỗ lực quốc tế về giáo dục, thực phẩm, công việc, sức khỏe và nhiều hơn nữa. Ở châu Phi cận Sahara, 42% dân số đang sống trong điều kiện nghèo nàn. Nguyên nhân chính của nghèo đói là gì và cộng đồng quốc tế nên tập trung vào lĩnh vực nào để giải quyết vấn đề này? Hãy sử dụng lý do cụ thể và chi tiết trong câu trả lời của bạn. 

One in ten people in developing countries is still living in poverty despite many international efforts in terms of education, food, work, health and more. In Sub-Saharan Africa, 42% of the population are living in poor conditions. What are the main causes of poverty and what areas should the international community focus on to resolve this issue? Use specific reasons and details in your answer.


 Hiệp hội Hope to the Future hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững.