Global Leadership English Challenge Vietnam
Thông báo

※Vui lòng truy cập mục “Thông báo” thường xuyên và kiểm tra các cập nhật quan trọng trên GLEC.


Final RoundLiên quan đến vòng chung kết GLEC Việt Nam 2020 (Concerning the final round of the 2020 GLEC Viet Nam )

05/06/2020
Số lượt xem 1136

(Tiếng Việt)

Kính gửi thí sinh đậu vòng loại của GLEC Việt Nam 2020.

Chúng tôi rất xin lỗi vì đã không cập nhật thông tin trong thời gian dài về việc tổ chức hội thi. Chúng tôi chân thành hy vọng bạn và gia đình được an toàn và khỏe mạnh. Chúng tôi mong muốn tình trạng nguy kịch chưa từng có này sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt và đặc biệt chúng tôi rất vui mừng vì Việt Nam đã duy trì được sự ổn định của COVID-19.

Cuộc khủng hoảng toàn cầu của đại dịch COVID-19 vẫn đang kéo dài hơn ngoài dự kiến. Nhờ sự hy sinh của đội ngũ nhân viên y tế, số ca nhiễm bệnh và tử vong được xác nhận cho thấy có xu hướng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, chắc chắn xã hội quốc tế nên quan tâm và báo động. Thật vậy, một nhóm các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc bao gồm các quan chức WHO cảnh báo tình hình có thể nghiêm trọng bất kỳ khi nào và bất kỳ nơi nào.

Thử Thách Tiếng Anh Lãnh Đạo Toàn Cầu Việt Nam (GLEC Việt Nam) đã được tổ chức với sự hợp tác giữa một số tổ chức đối tác gồm UNDP Việt Nam, UN DGC và UNAI.

Thông qua hàng loạt các cuộc tham khảo ý kiến và cân nhắc kỹ lưỡng với các đối tác trên, Ban tổ chức GLEC Việt Nam đã quyết định hoãn vòng chung kết của cuộc thi vào cuối năm nay (sau tháng 9 năm 2020).

Đây là yêu cầu sự chấp thuận của UN DPI, các chuyên gia và ban tổ chức của GLEC Việt Nam ưu tiên sức khoẻ và sự an toàn trước khi cuộc thi có thể được tổ chức lại.

Điều này chủ yếu là do các hướng dẫn từ cơ quan thẩm quyền (UN DGC và WHO) để kiểm soát các hoạt động trực tiếp/ ngoại tuyến, cũng như những khó khăn thực tế mà ban tổ chức và các vị giám khảo sẽ phải đối mặt như việc nhập cảnh và tuân theo các hạn chế về kiểm dịch qua đường hàng không.


Hơn nữa, trong số các thí sinh đậu vòng loại GLEC, có những thí sinh đến từ các nước khu vực như Trung Quốc, Thái Lan và Philippines.

Vì vậy, đặt sức khỏe của thí sinh lên ưu tiên hàng đầu nên hoãn vòng chung kết là một quyết định rất khó khăn đối với Ban Giám Đốc và ban tổ chức cuộc thi GLEC của Hiệp hội hy vọng tương lai (HFA).

  • Ban tổ chức thông báo một thông tin rất quan trọng liên quan đến việc thay đổi lịch trình dưới đây. Chúng tôi xin lỗi vì đã để bạn chờ đợi.
  • Ban tổ chức sẽ tổ chức lại toàn bộ cuộc thi với sự tham khảo và xác nhận của WHO và UNPI khi tình hình COVID-19 được nới lỏng và ổn định.

                    1. Chúng tôi sẽ hoàn trả phí tham gia cho tất cả thí sinh đã vượt qua vòng loai của hôi thi GLEC Việt nam.
                    2. Những thí sinh đậu vòng loại sẽ được các đặc quyền với tư cách vào thẳng vòng chung kết và không cần phải thi vòng loại nữa khi cuộc thi được tiếp tục.
                    3. Các thí sinh đậu vòng loại sẽ truy cập https://forms.gle/e6ferfyJC8AMJpcZA và phải điền thông tin vào chỗ trống của mẫu đơn hoàn trả phí.
                    4. Các thí sinh đậu vòng loại đã nhận được hoàn phí nhưng khi cuộc thi được tiếp tục thì phải nộp phí và nộp đơn cho vòng loại lại một lần nữa. (không phải thi vòng loại lại mà thi thẳng vào vòng chung kết)

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ qua email (webmaster@hopetofuture.org) hoặc điện thoại 0783 733 115 - Ban tổ chức GLEC Việt Nam)

Cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của bạn cho GLEC Việt Nam 2020, và chúc bạn luôn khỏe mạnh và an toàn. Một lần nữa Ban tổ chức GLEC sẽ nỗ lực công bố cuộc thi sớm nhất có thể.


Mọi điều tốt đệp nhất

Ban tổ chức GLEC Việt Nam


(English)

Dear qualified participants from 2020 GLEC Viet Nam.

We apologize that haven’t updated you for a long time. We sincerely hope you and your family to be safe and sound.

We wish this unprecedentedly critical situation to be resolved as soon as possible, and we are particularly pleased that the stability of COVID- 19 is maintained in Vietnam. The worldwide pandemic crisis of COVID-19 is being protracted than our expectation. Thanks to endeavouring sacrifice of medical staffs, the number of confirmed cases and casualties show a clear decreasing trend. Nonetheless, it is obvious that the international society should stay concerned and alarmed.

Indeed, a group of UN experts including WHO officials warns us that the situation can deteriorate whenever and wherever.


Global leadership English Challenge Viet Nam (GLEC Viet Nam) has been organized with cooperation between several hosting organizations including the UNDP Vietnam, UN DGC and UNAI.

Throughout a series of conscious consultation and contemplation with co-hosts above, the GLEC Viet Nam secretariat has decided to postpone the final round of the competition until the second half of the year (after September 2020).

This was mainly due to instructions from quarantine authority (UN DGC and WHO) to refrain from offline/ face to face activities, as well as practical difficulties the secretariat and the judges will face such as the immigration process and following quarantine and airway restrictions.

Moreover, among the students who passed the GLEC preliminary round, there are participants in neighbouring countries such as China, Thailand, and the Philippines.

Thus, putting the health of the students as the top priority, postponing the final round was a very difficult determination for the directors of the GLEC competition secretariat of the Hope to the Future Association.

  • The Secretariat announce a very significant information regarding change of the following schedule henceforth. We apologize for keeping you waiting.
  • The secretariat will recommence the whole competition schedule when current COVID-19 is stably relieved under discussion and confirmation of the WHO and UNDPI.

                    1. To those who have passed the preliminary round will be able to receive a refund service on your application fee.
                    2. Participants who have already passed the preliminary round will sustain their privileges as qualifiers, and they do not need to go through the preliminary round again when the competition is resumed.
                    3. Qualifiers are required to visit the given refund form https://forms.gle/e6ferfyJC8AMJpcZA .
                    4. Qualifiers who have received refund service should pay application fee once again when the competition is resumed.


For further inquiries, please contact via email (webmaster@hopetofuture.org) or telephone (2020 GLEC Viet Nam Secretariat 0783 733 115)

Thanks for your interests and support for the 2020 GLEC Viet Nam, and wish you stay sound and safe. The GLEC secretariat once again promises to endeavour to recommence the competition as soon as possible.

Best Wishes

2020 GLEC VIET NAM Secretariat


 Hope to the Future Association supports Sustainable Development Goals