Global Leadership English Challenge Vietnam
Thông báo

※Vui lòng truy cập mục “Thông báo” thường xuyên và kiểm tra các cập nhật quan trọng trên GLEC.


Final Round2020 GLEC VIET NAM – Final Round Announcement / Thông Báo Vòng Chung Kết - GLEC Việt Nam 2020

16/03/2020
Số lượt xem 1462


(Tiếng Việt)

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG về Hội thi GLEC Việt Nam 2020 !


Do sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 đang lây lan, Vòng chung kết GLEC VIỆT NAM 2020 dự kiến vào tháng 4 năm 2020 đã bị hoãn lại.

Với sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 và cảnh báo đại dịch gần đây của WHO, thông qua sự hội ý giữa các đơn vị tổ chức GLEC (UN DGC, UN ACADEMIC IMPACT, và UNDP) và các đơn vị bảo trợ hội thi. Chúng tôi xin thông báo về hội thi GLEC GLOBAL đã được quyết định hoãn lại tất cả các sự kiện đã được lên kế hoạch của năm 2020 sau tháng 5 năm 2020.

Để đối phó với tình hình, Ban tổ chức GLEC VIỆT NAM 2020 đã quyết định dời lại vòng chung kết đến tháng 6 năm 2020.

Tất cả các điều chỉnh và thông báo mới nhất về GLEC VIET NAM 2020 sẽ liên tục được cập nhật trên trang web chính thức (www.gleader.vn) và SNS chính thức (Facebook - GLEC VIET NAM), và cũng sẽ được thông báo tới email cá nhân của thí sinh thi vòng chung kết.

Vì lo lắng cho sự an toàn của thí sinh thi vòng chung kết và ngăn chặn sự lây lan rộng rãi của dịch bệnh virus Corona trong cộng đồng, với quyết định này chúng tôi hy vọng được sự hưởng ứng của Quý phụ huynh và thí sinh trong công tác chuẩn bị vòng chung kết.

Ban tổ chức GLEC VIỆT NAM hy vọng tình hình COVID-19 này sẽ nhanh chóng ổn định và yêu cầu sự hợp tác của tất cả những người tham gia để giải quyết cuộc khủng hoảng này.


Ban thư ký GLEC VIET NAM 2020

Giám đốc : Maximillian Choung 

Liên hệ: glec@hopetofuture.org 


(English)

Due to the ongoing COVID-19 outbreak, the Final Round of the 2020 GLEC VIET NAM which was scheduled to take place in April 2020 has been postponed.

With the outbreak of COVID-19 and the recent WHO pandemic alert, the GLEC GLOBAL competition has been advised by GLEC Headquarters, sponsor and partner organizations (UN DGC, UN ACADEMIC IMPACT, and UNDP) to postpone all planned 2020 events to after May 2020.

In response to the situation, the 2020 GLEC VIET NAM Executive Office has decided to reschedule the final round to June 2020.

All upcoming adjustments and announcements regarding the 2020 GLEC VIET NAM will be continuously updated on the official website (www.gleader.vn) and the official SNS (Facebook – GLEC VIET NAM), and also be announced to the registered finalists by personal emails.

This decision was made by considering safety of our finalists and prevention of further spread in the local community as the top priority. We ask for the understanding of all finalists and their parents.

The GLEC Executive Office hopes this COVID-19 situation to be swiftly stabilized, and asks for the cooperation of all participants for the resolution of this crisis.


2020 Global Leadership English Challenge Viet Nam Executive Office

President Maximillian Choung

For further inquiry : glec@hopetofuture.org 


 Hope to the Future Association supports Sustainable Development Goals