Global Leadership English Challenge Vietnam
Thông báo

※Vui lòng truy cập mục “Thông báo” thường xuyên và kiểm tra các cập nhật quan trọng trên GLEC.


ApplicationKéo dài thời gian vòng loại đến 12 giờ (trưa), ngày 31 tháng 01 năm 2020 / Extension of the Preliminary Round Deadline to Jan 31, 2020 12PM(noon)

20/01/2020
Số lượt xem 1126

(Tiếng Việt)

Kính gửi thí sinh GLEC Việt Nam 2020, Chúng tôi xin thông báo thời hạn vòng loại được kéo dài đến 12 giờ (trưa), ngày 31 tháng 01 năm 2020

Do các ngân hàng tại Việt Nam đóng cửa trong kỳ nghỉ Tết kéo dài, chính vì vậy đã có rất nhiều phụ huynh và học sinh/sinh viên yêu cầu thêm thời gian (thanh toán) cho vòng loại.

Vì vậy chúng tôi quyết định kéo dài thời gian vòng loại đến 12 giờ (trưa), ngày 31 tháng 01 năm 2020 (Thứ 6)

Chúng tôi khuyến khích tất cả thí sinh hoàn tất việc đăng ký trước 1-2 ngày so với hạn chót (ngày 31 tháng 1) do các sự cố kỹ thuật có thể xảy ra do lượng truy cập web.

※ Hạn chót được kéo dài: đến 12 giờ (trưa), ngày 31 tháng 01 năm 2020 (Thứ 6)

Chúng tôi mời bạn đọc kỹ những email sắp tới từ HFA để bạn cập nhật tất cả thông tin trước khi bắt đầu tham gia GLEC Việt Nam.(English)

We would like to announce that the deadline of the preliminary round has been extended to 12:00 pm (noon) 31st of January.

Due to a long holiday season and a closing of banks in Vietnam, there have been lots of requests by the parents and the students to extend the deadline (payment) for the preliminary round.

Therefore, we decided to extend the deadline of the preliminary round by 12:00 pm (noon) of Jan 31, 2020 (Friday).

We recommend all applicants to complete their registration by 1-2 days before the deadline (Jan 31) due to possible technical problems resulting from web traffic.

※Extended deadline: 12:00pm(noon), Jan 31, 2020 (Friday)

We ask that you read these upcoming notices from HFA very carefully so that you’re up-to-date with all the information prior to the start of GLEC. Hope to the Future Association supports Sustainable Development Goals