Global Leadership English Challenge Vietnam
Thông báo

※Vui lòng truy cập mục “Thông báo” thường xuyên và kiểm tra các cập nhật quan trọng trên GLEC.


ApplicationDịch vụ thanh toán thẻ tín dụng tạm thời bị gián đoạn / Temporary Credit Card Payment Service Suspension

16/01/2020
Số lượt xem 1187

(Tiếng Việt)

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo cho bạn rằng sẽ tạm thời ngừng dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng (VISA / MASTER) của chúng tôi do kiểm tra bảo trì hệ thống.

Thời gian tạm dừng: Từ lúc 11 giờ tối ngày 25 tháng 1 đến 4 giờ sáng ngày 26 tháng 1 năm 2020 (Theo Giờ Việt Nam)

(Thời gian tạm ngừng có thể nhanh hơn hoặc trễ hơn tùy theo hệ thống.)

Chúng tôi xin cảm ơn sự thông cảm và kiên nhẫn của bạn. (English)

We are sorry to inform you that there will be a temporary suspension of our credit card (VISA/MASTER) payment service due to system maintenance check.

Suspension Period: January 25, 2020 11:00 PM to January 26th 04:00 AM (Vietnam Time)

(The suspension period may be reduced or delayed depending on the system.)

We ask for your patience and understanding. Hope to the Future Association supports Sustainable Development Goals