Global Leadership English Challenge Vietnam
Giải thưởng chung
GLEC Viet Nam
Phần thưởng dành cho người chiến thắng cuối cùng
Các lợi ích của giáo dục

Hiệp hội Hope to the Future Association (HFA) là tổ chức phi chính phủ được liên kết với Bộ thông tin công cộng của Liên Hợp Quốc (UNDPI) đang vận hành dự án giáo dục phát triển, tức là các chương trình đào tạo thanh thiếu niên liên quan đến Liên Hợp Quốc và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Các chương trình giáo dục nhằm nâng cao sự hiểu biết và kiến thức chuyên môn của thanh niên về các vấn đề toàn cầu và tăng cường vai trò của họ trong việc đạt được Chương trình nghị sự toàn cầu năm 2030 với tư cách là tác nhân chính.


Những thí sinh chiến thắng trong vòng chung kết sẽ nhận được một phần/ toàn bộ học bổng có thể tham gia các chương trình giáo dục. Chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho những người trẻ tuổi trên toàn thế giới cơ hội tham gia tích cực vào các hoạt động liên quan đến Liên Hợp Quốc và tăng cường năng lực của họ với tư cách là công dân toàn cầu trong cộng đồng quốc tế.


Tổng giá trị học bổng 1.500.000.000 đồng (65.000 USD)

※ Nhấp vào từng chương trình (icon) thì sẽ có hướng dẫn chi tiết


Chương trình đạo tạo chuyên sâu ở trụ sở chính của

Liên Hiệp Quốc tại Hoa Kỳ


Thời gian

Mùa hè (Tháng 6 hoặc Tháng 7) hoặc Mùa đông ( Tháng 1 hoặc Tháng 2)


GLEC Viet Nam Dự kiến: tháng 01/2021

Thời hạn

7 – 8 ngày

Đối tượng tham gia

Lớp 8 – lớp 12, Sinh viên và sau đại học

Địa điểm

Trụ sở chính Liên Hiệp Quốc ở New York tại Hoa Kỳ

Đặc điểm chi tiết

Trong chương trình này, sinh viên sẽ đến thăm Trụ sở chính Liên Hiệp Quốc tại New York, Hoa Kỳ, trong một tuần và tham dự các bài giảng từ các chuyên gia hiện tại của Liên Hiệp Quốc và các nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc.

Các chủ đề của các bài giảng là các vấn đề toàn cầu như nhân quyền, môi trường, hòa bình, an ninh và nghèo đói.

 

#Các chương trình: Bài giảng của chuyên gia LHQ, Thảo luận với các nhà ngoại giao của  LHQ, Phần định hướng nghề nghiệp của  LHQ, Thảo luận nhóm và thuyết trình về LHQ, Trụ sở chính của  LHQ

Tham khảo

Báo cáo chính thức của chương trình tại Hàn Quốc: https://bit.ly/2SB3Hz1

Các lợi ích của chương trình

1. Giấy chứng nhận của Chương trình đào tạo (cho tất cả)

2. Thư giới thiệu

3. Báo cáo chính thức của chương trình đào tạo

Số tiền học bổng

Khoảng 76.000.000 ~ 81.000.000 đồng

 

# Học bổng bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để ở lại New York trong một tuần ( chi phí khách sạn, bữa ăn, di chuyển, bài giảng chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, hướng dẫn viên du lịch của Liên Hiệp Quốc, v.v., ngoại trừ chuyến bay)

 
Hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc Yale (YMUN) tại Hoa Kỳ


Thời gain

Tháng 1


GLEC Viet Nam Dự kiến: tháng 01/2021

Thời hạn

6 ngày

Đối tượng tham gia

Lớp 9- 12

Địa điểm

Đại học Yale (New Haven , Hoa Kỳ)

Đặc điểm chi tiết

Chương trình này là một hình mô phỏng của Hội đồng Liên Hiệp Quốc, được tổ chức bởi Đại học Yale. Đây cũng được công nhận là một trong những MUN uy tín nhất trên thế giới. Những người chiến thắng của GLEC sẽ được mời tham dự Yale MUN với tư cách là Đại diện của Việt Nam.


#Các chương trình: Phiên họp mẫu của Liên Hiệp Quốc, Tham dự các bài giảng của Đại học Yale, Phần giảng đặc biệt của các chuyên gia LHQ, Ăn trưa với các học giả Yale, Tham quan khuôn viên trường Yale, khiêu vũ tại Yale

Tham khảo

Hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc Yale (YMUN) tại website http://ymun.org/ 

Các lợi ích

1. Giấy chứng nhận YMUN của Đại học Yale cấp (cho tất cả)

2. Phần thưởng của YMUN do Đại học Yale trao giải (nếu được chọn bởi Yale)

3. Thư giới thiệu

Số tiền học bổng

Khoảng 70,000,000 VND

 

# Học bổng bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để ở tại Đại học Yale trong 6 ngày (Chi phí khách sạn, bữa ăn, di chuyển, đăng ký hội nghị YMUN, v.v., ngoại trừ chuyến bay)


Hội nghị mô phỏng LHQ của Liên Đoàn Các Hiệp Hội Thế Giới (WIMUN) tại Hoa Kỳ


Thời gain

Tháng 2


GLEC Viet Nam Dự kiến: tháng 02/2021

Thời hạn

6 ngày

Đối tượng tham giam

Lớp 9- 12

Địa điểm

tại Manhatta, New York, Hoa Kỳ

Đặc điểm chi tiết

Chương trình này là một hình mô phỏng của các hội đồng LHQ, được tổ chức bởi Hiệp hội Liên hiệp quốc thế giới (WFUNA), một tổ chức phi chính phủ quốc tế. Học sinh, sinh viên đóng vai trò đại biểu từ mỗi quốc gia và tranh luận về các vấn đề toàn cầu.


#Các chương trình: Phiên họp mẫu của Liên hiệp quốc, Phiên thảo luận đặc biệt của các chuyên gia LHQ, Tham quan trụ sở chính Liên hiệp quốc, Lễ hội trao đổi văn hóa, khiêu vũ tại WIMUN

Tham khảo

Hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc WIMUN tại Website:  https://wfuna.org/wimun/ny-hs/register

Các lợi ích

1. Giấy chứng nhận của WIMUN do WFUNA cấp (cho tất cả)

2. Phần thưởng của WIMUN do WFUNA trao giải (nếu được chọn)

3. Thư giới thiệu

Số tiền học bổng

Khoảng 70,000,000 VND

 

# Học bổng bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để ở Manhattan trong 6 ngày (chi phí khách sạn, bữa ăn, di chuyển, đăng ký hội nghị WIMUN, v.v., ngoại trừ chuyến bay)Diễn đàn học thuật của Liên Hiệp Quốc (AFUN)


Thời gian

Tháng 2 - Tháng 3 hoặc Tháng 7 - Tháng 8


GLEC Viet Nam Dự kiến: tháng 08/2020

Thời hạn

5 ngày

Đối tượng tham gia

Từ Tiểu học đến Đại học (sẽ được phân chia theo Lớp)

Địa điểm

Tại Seoul, Hàn Quốc

Đặc điểm chi tiết

Chương trình này bao gồm các bài giảng của các chuyên gia từ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác có trụ sở tại Hàn Quốc. Ngoài ra, học sinh/ sinh viên tham gia chương trình này sẽ tích cực tham gia thảo luận, thuyết trình và các hoạt động khác liên quan đến các vấn đề toàn cầu, Liên Hiệp Quốc và Quan hệ quốc tế.


#Các chương trình: Bài giảng của chuyên gia từ LHQ, Bài giảng đặc biệt của Đại sứ, Phần định hướng nghề nghiệp từ LHQ, Thảo luận nhóm và thuyết trình về LHQ, Phần trao đổi văn hóa

Tham khảo

Báo cáo chính thức AFUN từ năm 2018 : https://bit.ly/2QwEtzm

Các lợi ích

1. Giấy chứng nhận (cho tất cả)

2. Giải thưởng Người thuyết trình xuất sắc nhất (nếu được chọn)

3. Báo cáo chính thức của Diễn đàn

Số tiền học bổng

Khoảng 26.000.000 ~ 30.000.000 VND

 

# Học bổng bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để ở lại Seoul trong 5 ngày (Chi phí khách sạn, bữa ăn, di chuyển, đăng ký hội nghị AFUN, v.v., ngoại trừ chuyến bay)


Hip hi Hope to the Future h tr các Mc tiêu phát trin bn vng